Blog trực tiếp

đánh bài đánh bài Casino CPH-DM I Poker 2019 Sự kiện chính Ngày 1B, 6-9-2019 từ 15:00

Chào mừng bạn đến với blog poker của 1Stpoker.dk từ DM trong Poker 2019, Ngày Sự kiện chính Ngày 1B tại Casino Copenhagen.

Tại đây bạn sẽ có thể theo dõi các bản cập nhật của sự kiện. Đây là một blog trực tiếp thời gian thực, vì vậy trang tự cập nhật. 1Stpoker & Simon Hoffmann Petersen Sẽ cập nhật bạn ở đây trong blog, trực tiếp từ Casino Copenhagen. - Xem thêm về sự kiện trên trang tại đây 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk