Danske Spil Poker

đánh bài tiến 8 người chơi trở lại trong loạt DS Knockout $ 109, sự kiện chính

Bài báo ảnh: Torben Sørensen

8 người chơi trở lại trong sê -ri Knockout 109 đô la, sự kiện chính, trực tuyến tại Danske Spil Poker.

Chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2020 lúc 19:30, bắt đầu sự kiện chính của DS Knockout Series 2020, có giá 109 đô la để trở thành một phần của, trực tuyến tại Danske Spil Poker. Khi đăng ký muộn đóng cửa, họ đã bị ép 130 mục thông qua cảm giác ảo, do đó kết thúc tổng số giải thưởng là 13.000 đô la, với 6.500 đô la sẽ đến nhóm giải thưởng bình thường và 6.500 đô la cho nhóm tiền thưởng.

Giải đấu, là một sự kiện kéo dài hai ngày, đã tạm dừng với 8 người chơi trở lại, và họ phải chiến đấu cho chiến thắng và 1.467 đô la cho người chiến thắng, ngoài tiền thưởng mà người chơi tập hợp trên đường đến đó.

Đó là người chơi "Jackripperjr", người đã đi đầu trong giải đấu với 1.615.784 chip.

#2 - Banditaage, 1.042.075 chip

#3 - Bobsteraa62, 997.259 chip

#4 - Torben Hồi Tralllle Hồi Sørensen (ảnh bài viết), 804.704 chip

#5 - Kettedk, 725.088 chip

#6 - KIF_I_SUPERLIGA, 544.510 chip

#7 - Nam tước phô mai, 416.324 chip

#8 - Aceontheflop, 354.256 chip


Trận chung kết DS Knockout Series 2020, sẽ được chơi vào thứ Hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020 từ 19:30, và bạn có thể theo dõi điều đó tại Danske Spil Poker Live Stream, như tối chủ nhật.

Scrub được gửi đến những người vào chung kết, từ đây 1stpoker.dk


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk