Blog trực tiếp

̃7k7k 2 nguoi DSMPT 2019: Ngày 3, 17-2 từ 13:00

Chào mừng bạn đến với blog poker của 1stpoker.dk từ Danske Spil MPT 2019, tại Casino Munkebjerg ở Vejle.

Tại đây bạn sẽ có thể theo dõi các bản cập nhật từ sự kiện chính, v.v. cho đến khi người chiến thắng được tìm thấy bởi sự kiện. Đây là một blog trực tiếp thời gian thực, vì vậy trang tự cập nhật. 1Stpoker & Simon Hoffmann Petersen (Danske SPIL) sẽ cập nhật bạn ở đây trên blog và trong các tin tức trên trang web, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật trực tiếp từ Casino Munkebjerg ở Vejle.


Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk