Các chiến dịch 1stpoker.dk

bảng xếp hạng fifa trung quốc Ghế 600kr được thêm vào + 400kr Chỗ thoát nước thêm 7-1-2018

bảng xếp hạng fifa trung quốc Ghế 600kr được thêm vào + 400kr Chỗ thoát nước thêm 7-1-2018

1Stpoker bắt đầu năm 2018 với một giải đấu trong trò chơi gia đình liên kết của chúng tôi tại PokerStars, và ở đây sẽ có giá trị gia tăng. Người chiến thắng giải đấu có thể để lại với số tiền từ nhóm giải thưởng và 600kr ghế khác cho Casino Copenhagen và giải đấu 80 người mới hàng tháng của họ 12-1-2018.

Nhưng có thể giành được một chỗ ngồi 400kr khác cho Casino Copenhagen thông qua việc thu hút thêm trên diễn đàn của chúng tôi, và ở đây nó yêu cầu bạn tạo một người dùng miễn phí và viết Pokernick của bạn vào chủ đề cho cuộc thi và sau đó chúng tôi kéo một người chiến thắng khác sau khi giải đấu là Hoàn thành, đơn giản là nó không thể.

Bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin trên trang với các giải đấu của chúng tôi:

Các giải đấu 1stpoker


Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk