DM trong poker 2018

bảng xếp hạng thế giới Nhiều chỗ ngồi DM 2018, ngày 1 (3.800kr) trong trò chơi, thứ ba lúc 20:00

Vào thứ ba, ngày 28 tháng 8 năm 2018 lúc 20:00, lần đầu tiên và chỉ $ 178 ($ 1,120) sẽ được chơi DM trong vệ tinh trực tuyến poker tại Danske Spil Poker. Ở đây bạn phải chơi cho DM Day 1 Ghế, trị giá 3.800kr và Danske Spil Poker có năm ghế được đảm bảo trong vệ tinh này.

Nhưng có và sẽ đến và đến nhiều chỗ hơn so với năm đảm bảo, bởi vì ở đây ngay sau 16:00, nơi bài viết này được viết, đã có 48 người chơi đã đăng ký, và do đó cho vị trí thứ 13. Nhưng con số này chắc chắn sẽ tăng lên trong những giờ tới.

Giải đấu bắt đầu lúc 20:00 và ở đây bạn nhận được 30.000 chip để làm tốt ở mức 5 phút của bệnh nhân nội trú. Có đăng ký muộn ở 9 cấp độ, vì vậy sẽ không có một phần trong DM Day 1 này, vệ tinh trực tuyến tại Danske Spil Poker.

Như mọi khi, bạn sẽ tìm thấy các giải đấu của họ, như thể hiện trong bài viết hình ảnh trên.


Bạn phải chơi chỗ ngồi DM DM 3,800kr của bạn, tại Casino Munkebjerg ở Vejle hoặc tại Casino Copenhagen. Dưới đây có thể tìm thấy một liên kết đến cả hai sòng bạc để bạn có thể thấy khi họ chơi.

Casino Munkebjerg, Vejle - Xem khi chơi 3.800kr DM Day 1

Sòng bạc Copenhagen - Xem khi chơi 3.800kr DM Day 1 


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk