Khách sạn Munkebjerg

các loại bài ở việt nam Khách sạn Munkebjerg có một số phòng có sẵn

Khách sạn Munkebjerg đã có một số đặt phòng đôi do nhầm lẫn và do đó, một số phòng đã được phát hành có thể được đặt vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017 và cuối tuần qua. Không có người nào trong danh sách chờ của họ, vì vậy cả năm đều có sẵn nếu bạn gọi và đặt ngay bây giờ.

Xa hơn một chút trong bài viết, bạn có thể xem thêm thông tin về năm phòng và thông tin liên lạc.


Năm phòng đôi " Một số với một ban công có giá thêm một chút và những người khác mà không có.

Bạn cần nhanh chóng liên hệ với khách sạn Munkebjerg nếu bạn muốn một trong số họ.


Thông tin liên lạc:

TLF - 76 42 85 00

Email - info@munkebjerg.dk

Trang chủ - bấm vào đây


Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk