DM trong poker 2018

các loại bài bạc Ngày cuối cùng DM 2018 ngày 1, tại Casino Munkebjerg-Sunday 2-9-2018

Chủ nhật tuần này, ngày 2 tháng 9 năm 2018, DM cuối cùng trong Poker 2018, Ngày 1 bắt đầu tại Casino Munkebjerg ở Vejle, sẽ được chơi, và ở đây bạn phải trả 3.800kr để có được chỗ ngồi tại bàn. Đây là cơ hội cuối cùng để chơi vào ngày 2 tại Casino Copenhagen, xuống sòng bạc trong rừng.

DM trong Poker 2018, Ngày 1 tại Casino Munkebjerg ở Vejle

Thứ Sáu 31-8-2018, DM Day 1A

Thứ Bảy 1-9-2018, DM Day 1b

Chủ nhật 2-9-2018, DM Day 1c

Buyin ở mức 3.800kr và ở đây tất cả người chơi đều nhận được 20.000 chip để nhân giống ở mức nhập viện - Bạn có thể thấy DM trong cấu trúc sự kiện chính của Poker 2018 trong bài viết tại đây -Những lĩnh vực được chơi xuống mức trung bình của 70.000 chip và sẽ tiếp tục đến ngày 2 tại Copenhagen vào ngày 8 tháng 9 năm 2018.

Có đăng ký muộn và cơ hội để nhập lại cho bốn cấp độ đầu tiên.

Đăng ký trực tuyến tại Casino Munkebjerg trên trang tại đây


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk