Lir & những điều hài hước

cổng game Triton Poker Shr Montenegro 2019, NLH Cash Game Tập 2

Bài báo ảnh: Ảnh chụp màn hình - Triton Poker, YouTube

Ngày 7 tháng 11 năm 2019 Hãy đến có thêm 45 phút trên YouTube, từ đó có trò chơi tiền mặt rất thú vị, với các hồ sơ như Tony G, Linus Loeliger, Jungleman, Paul Phua và Isaac Haxton. Có một số hồ bơi hoang dã có thể khó tham gia, nhưng đó là giải trí tốt, cho dù bạn đang ngồi giữa một giải đấu hay chỉ mệt mỏi với thời tiết Đan Mạch.

Xa hơn nữa bạn có thể tìm thấy tập #2.

Bài báo ảnh: Triton Poker

Trò chơi tiền mặt NLH tập 2

Nhấp vào màn hình được chèn để bắt đầu video


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk