Lir & những điều hài hước

c games Chỉ mới 2 giờ video với sự tức giận lớn nhất của Phil Hellmuth

Bài báo ảnh: Phil Hellmuth, ảnh chụp màn hình YouTube

Đó là giải trí tốt khi Phil Hellmuth lật trò chơi poker, tức là khi mọi thứ không đi theo con đường của mình.

Trở lại vào tháng 9 năm 2020, người đã nâng 1stpoker.dk một bài viết trực tuyến với Phil Hellmuth, nơi bạn có thể xem một video khá dài trong 20 phút, với một số trong nhiều sự tức giận của anh ấy. Bây giờ Pokerstars đã trở lại với một video, nhưng lần này có không dưới hai giờ, hoặc đóng, với 110 phút, với những điều anh ấy phàn nàn, và một số trong số họ cũng là từ họ, nhưng sau đó bạn có thể nhận được phần này Làm mới nếu bạn nên quên.

Xem video mới từ năm 2021

(Nhấp vào Phát trên màn hình được chèn ở trên, để bắt đầu video)


Vanessa Selbst cũng có thể

(Nhấp vào Phát trên màn hình được chèn ở trên, để bắt đầu video)


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk