Trực tiếp poker

chơi game squid game Triton Poker Síp, Super High Roller Series Châu Âu, Phiên bản đặc biệt

Triton poker, poker trực tiếp, tin tức poker
Bài báo ảnh: Triton Poker

Triton Poker đã gửi email đến 1Stpoker.dk về một loạt bài xì phé trực tiếp mới sẽ được phát ở Síp vào tháng 4 năm 2022.

Triton Poker trở lại vào tháng 4 năm 2022, chính xác trong giai đoạn 2 đến 7 tháng 4 năm 2022, nơi một phiên bản đặc biệt sẽ được chơi ở Síp. Họ đã gửi một chương trình cho sự kiện bạn có thể thấy bên dưới, cũng như một đoạn video trêu ghẹo nhỏ, mà bạn cũng có thể thấy thêm một chút trong bài viết này.

Triton Poker, Poker sống, LiveStream, Poker News
Bài viết ảnh: Triton Poker, Síp 2022

Video

Nhấp vào Phát trên màn hình ở trên để bắt đầu video.


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk