DM trong poker 2018

chơi miễn phí game DM trong Poker 2018: Ở đây bạn có thể thấy cấu trúc sự kiện chính

Bài báo ảnh: Rasmus Hồi Junggleras, Nielsen - Danske Spil Poker

DM trong Poker 2018 đang đến gần, và trong một vài ngày, DM đầu tiên trong Poker 2018, các giải đấu ngày 1, với Mua là 3.800kr. Cuối tuần tới từ thứ Sáu đến Chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2018, được chơi tại Casino Munkebjerg ở Vejle và 6+7 tháng 9 tại Copenhagen.

Xa hơn một chút trong bài viết bạn có thể thấy DM trong Poker 2018, cấu trúc sự kiện chính.


Bạn phải chơi chỗ ngồi DM DM 3,800kr của bạn, tại Casino Munkebjerg ở Vejle hoặc tại Casino Copenhagen. Dưới đây có thể tìm thấy một liên kết đến cả hai sòng bạc để bạn có thể thấy khi họ chơi.

Casino Munkebjerg, Vejle - Xem khi chơi 3.800kr DM Day 1

Sòng bạc Copenhagen - Xem khi chơi 3.800kr DM Day 1 


Dưới đây bạn có thể thấy DM trong Poker 2018, Cấu trúc sự kiện chính:

Hình ảnh: The Trophy từ 2017
Sự kiện chính của DM 2018
Ngày 1A & 1B 3.500DK + 300DKK
20.000 stack bắt đầu
Tái nhập không giới hạn cho 4 cấp độ mỗi ngày 1A & 1B
Ngày 1A & 1B
1 25 50 Không có 40
2 50 100 Không có 40
3 75 150 150 40
4 100 200 200 40
Phá vỡ: Kết thúc thời kỳ Rebuy
5 150 300 300 40
6 200 400 400 40
7* 300 600 600 40
30 phút nghỉ tối*
số 8* 400 800 800 40
9* 500 1000 1000 40
10* 600 1200 1200 40
Phá vỡ
11* 800 1600 1600 40
12* 1000 2000 2000 40
13* 1200 2400 2400 40
14* 1500 3000 3000 40
Ngày 1A & 1B đạt trung bình 70K sau đó 3 tay cuối cùng
Hơn người chơi ngày 1 đã hợp nhất
Ngày 2: 12.250dkk + 500dkk
70.000 stack bắt đầu
 1 lần nhập lại ở 4 cấp đầu tiên có thể
Bắt đầu ngày 2
7* 300 600 600 50
số 8* 400 800 800 50
Phá vỡ
9* 500 1000 1000 50
10* 600 1200 1200 50
Phá vỡ: Kết thúc thời kỳ nhập lại
11* 800 1600 1600 50
12* 1000 2000 2000 50
30 phút nghỉ tối*
13* 1200 2400 2400 50
14* 1500 3000 3000 50
Phá vỡ
15 2000 4000 4000 50
16 2500 5000 5000 50
Kết thúc ngày 2
Ngày bắt đầu ngày 3
Phá vỡ
17 3000 6000 6000 50
18 4000 8000 8000 50
30 phút nghỉ tối*
19 5000 10000 10000 50
20 6000 12000 12000 50
Phá vỡ
21 8000 16000 16000 50
22 10000 20000 20000 50
Phá vỡ
23 15000 30000 30000 50
24 20000 40000 40000 50
Kết thúc ngày 3 (hoặc 9 người chơi)
Ngày cuối cùng
(Hoặc trở lại cấp độ mà 9 người chơi đạt được)
25 25000 50000 50000 50
26 30000 60000 60000 50
Phá vỡ
27 40000 80000 80000 50
28 50000 100000 100000 50
Break (Bữa tối? TBA)
29 60000 120000 120000 50
30 75000 150000 150000 50
Phá vỡ
31 100000 20000 20000 50
32 125000 250000 250000 50

 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk