Sự kiện poker trực tiếp

chơi tic tac toe Casino Munkebjerg Mini Monster, 24 đến 27 tháng 1 năm 2019

Casino Munkebjerg ở Vejle bắt đầu năm 2019 với sự kiện quái vật mini, có giá 1.700 DKK để trở thành một phần của. Sự kiện này có ba bắt đầu A + B + C và sau đó là một trận chung kết. Sự kiện này được phát trong phòng poker liên kết của họ tại Casino Munkebjerg ở Vejle, và ở đây, mỗi lần bắt đầu sẽ có giới hạn 50 người chơi. Xa hơn nữa bạn có thể xem thêm thông tin về sự kiện poker này.

Dưới đây bạn có thể xem thêm thông tin về Mini Monster 2019

Bắt đầu ngày

Thứ năm 24-1-2019, Ngày 1A

Thứ Sáu 25-1-2019, Ngày 1B

Thứ Bảy 26-1-2019, Ngày 1C

Chủ nhật 27-1-2019, đêm chung kết


Mua - 1.700kr

Bắt đầu ngăn xếp - 50.000 chip

Cấp độ - 25 phút (lần cuối cùng chạy 30 phút)

Đăng ký muộn - Có 4 cấp đầu tiên

Tái nhập-bốn cấp độ đầu tiên

Đăng ký trực tuyến tại Casino Munkebjerg trên trang tại đây


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk