Khách sạn Munkebjerg

cho choi danh dan Overnight for Fall Tour 2016 - Thông tin quan trọng !! (cập nhật)

Munkebjerg620

Cập nhật 9-10-2016 lúc 12:50 (Số phòng có sẵn trong bài viết)

Chúng tôi đang tiến gần đến thời điểm Fall Tour 2016 sẽ được chơi tại Casino Munkebjerg và kết nối này thường có nhiều người chơi poker lấy lại thời gian qua đêm.

Nếu bạn đã biết rằng bạn phải chơi giải đấu này và chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ qua đêm thì bạn cần quyết định có một phòng tại khách sạn Munkebjerg.


Hmunkebjerg620

Bây giờ chúng tôi có thể báo cáo vào một ngày mà chỉ còn một vài phòng, nơi những ngày khác bắt đầu "tiếp cận" số lượng thấp.

Poker Overnight Fall Tour 2016, Khách sạn Munkebjerg:

Thứ tư - không gian hợp lý

Thứ năm - Không gian hợp lý

Thứ sáu - Không gian hợp lý

Thứ bảy - tất cả đã bán hết (Danh sách chờ)

Chủ nhật - nhiều không gian

  • Giá mỗi phòng
  • Một người DKK 795,-
  • Hai người DKK 895,-
  • Ba người DKK 1.095,-

Giường phụ cho trẻ em DKK 200,- mỗi đêm
Cung cấp mã đăng ký *poker khi đặt hàng.
Đặt trên info@munkebjerg.dk hoặc điện thoại +45 76 42 85 00

Xem thêm về khách sạn: Munkebjerg.dk


Days chơi tour mùa thu 2016:

CMCHIPS620

  • Ngày 19 tháng 10 Ngày 1A bắt đầu tại. 18.00
  • Ngày 20 tháng 10 ngày 1B bắt đầu tại. 18.00
  • 21 tháng 10 ngày 1C bắt đầu tại. 18.00
  • Ngày 22 tháng 10 Ngày 1D1 & 1D2 bắt đầu tại. 13.00 & 18.00
  • Cuối cùng: 23 tháng 10 Bắt đầu lúc 1 giờ chiều 12.00

Đăng ký cho Fall Tour 2016 trên trang tại đây


Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk