Danske Spil Poker

poker DM trực tuyến trong Poker 2020: Sự kiện chiến thắng của Keysersoze26 #7

Bài báo ảnh: Danske Spil Poker

Vào thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020, một sự kiện khác sẽ được chơi bởi DM trực tuyến trong Poker 2020 tại Danske Spil Poker, và sự kiện tối nay #7 đã đứng ở cửa, một cú đánh siêu tiến bộ 55 đô la với 6.000 đô la được đảm bảo. Tại đây, họ đã nhận được 161 mục nhập thông qua các bảng tại The Virtual Fel, do đó hạ cánh tổng số $ 8,050, trong đó 6.037 đô la đã chuyển đến Bounty và 2.012 đô la cho các giải thưởng.

Khoảng sáu giờ trò chơi đã được dành cho sự kiện #7 này, và lúc 01:39, người chơi "Keysersoze26" có thể dang tay và tận hưởng chiến thắng, và 445 đô la theo sau, cộng với 1.544 ở Bounty, người đã chạy lên tổng thể Ở mức $ 1.969, có 13.479 người Kroner không có thuế.

Xin chúc mừng chiến thắng từ đây 1stpoker.dk


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk