Backgammon Live

dien dan mmo 49 người chơi được bao gồm trong bản vẽ của cuối tuần cho 2

Hình ảnh: Từ MPT Backgammon vào tháng 2 năm 2015

Chúng tôi đang tiếp cận ngày khi MPT Backgammon 2017 bắt đầu, và đến ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo giải đấu đã có một cuộc thi nhỏ chạy để khiến một số người chơi đăng ký trực tuyến trong mô -đun tại Casino Munkebjerg. Hạn chót cho cuộc thi này, chúng tôi đã đạt được đêm từ thứ ba 14-2-2017 này và ở đây chúng tôi đã kết thúc tại 49 người chơi đang trong trận hòa cho một ngày cuối tuần ngon miệng cho hai người tại khách sạn Munkebjerg. Xa hơn nữa, bạn có thể tìm đường đến danh sách 49 người chơi đã đăng ký trực tuyến hoặc những người đã giành được mục nhập của họ thông qua một trong nhiều câu lạc bộ vệ tinh đã tổ chức.


Hình ảnh: Từ MPT Backgammon 2015

Vì dường như ở đây bốn ngày trước khi chúng tôi bắt đầu với MPT Backgammon 2017, có vẻ như chúng tôi sẽ tổ chức một trong những sự kiện lớn nhất trong những năm chúng tôi đã chơi ở đó (đây là năm thứ tư)

Người chơi vẫn có thể đăng ký trực tuyến và nhiều người chọn đăng ký trong ngày, và ở đây với bốn ngày để bắt đầu, chúng tôi chỉ còn dưới 70 người chơi trong danh sách nơi người chơi cũng có thể tìm thấy sự xuất hiện của họ mà không được đăng ký dứt khoát.

Người chiến thắng thẻ quà tặng cho khách sạn Munkebjerg được rút ra bởi quản lý giải đấu trước khi bắt đầu sự kiện chính vào thứ Bảy tại Casino Munkebjerg.


49 người chơi là: (#xx là số thành viên của họ cho Liên đoàn Backgammon Đan Mạch)

#4413 - Mô -đun Peter Lego (B)

#4880 - Mô -đun Jacob Markussen (B)

# - Zezam thắng # 1, # 8860 - Torben Hasseris (B) CM

# - Zezam thắng # 2, Simon Zäll (B) CM

#7590- Freddie noer- (b) Mô-đun

#11350 - Mô -đun Klaus Rydeng (B)

#2111 - Mô -đun Peter Friberg (B)

#3725 - Christian Sørensen (Hà Lan) (b) Mô -đun

#15239 - Mô -đun Jonas Moehrdel (B)

#6201 - Mô -đun Kenny Nissen (B)

#4107 - Mô -đun Søren Bejder (B)

#11251 - Mô -đun Lars Nielsen (B)

#4455 - Mô -đun Kim Salomons (B)

# 9712 - Mô -đun Michael Nielsen (B)

# 11 - Mô -đun Christian Skjæran (B)

# 8710 - Mô -đun Jesper Olesen (B)

# 7591 - Mô -đun Michael Weile (B)

#15 - Klaus Switon - (b) Mô -đun

#24224 - Claus Klausen (B) Vệ tinh Svendborg

# 2162 - Lars Rosquist (b) Vệ tinh Ringsted

# 10945 - Brian Klidrup (B) Vệ tinh Aarhus

# 3987 - Vệ tinh Mogens Dreier (B) Vesterbro

#20773 - Kedde Mathiesen (B) - Vệ tinh Brønshøj

#4775 - Mô -đun Jacob Neergaard (B)

#2500 - Mô -đun Jens Bent Jørgensen (B)

# 2885 - Carl Erik Frost (B) Mô -đun

#17039 - Peter Sung Hoon Jensen (B) Mô -đun

# 2126 - Mô -đun Birgitte Nissen (B)

#9631 - Mô -đun Brian Herbøl (B)

#1795 - Mô -đun Morten Haumann (B)

#9991 - Mô -đun Henrik Biering (B)

#3988 - Mô -đun Kenneth Holt (B)

#3772 - Mô -đun Sanne Birch (B)

#3938 - Mô -đun Max Pohle (B)

# 3868 - Mô -đun Tina Møller (B)

#2872 - Mô -đun Jakob Krogh Jørgensen (B)

#3723 - Mô -đun Tia Nielsen (B)

# 1854 - Mô -đun Torben Rotvig (B)

# 9021 - HEIDI MUNK ANDERSEN (B) Vệ tinh Ringsted

#9539 - Kaj Damgaard (B)

#2295 - Lise Nielsen (B)

#5944 - Mô -đun Martin Vetter (B)

#4471 - Mô -đun Lotte Storgaard (B)

#4591 - Mô -đun Maria Bonke (B)

#1545 - Mô -đun Kirstine Jensen (B)

#9179 - Tua bin gió ngoài khơi của Heidi (b)

#675 - Mô -đun Peter Krag (B)

#4740 - Daniel Andersen (B) Vệ tinh Ringsted

#4507 René Andersen (B) Mô -đun


Tất cả chúng tôi đều mong chờ được nhìn thấy những người chơi cũ và những người chơi mới tại Casino Munkebjerg.


Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk