Sự kiện poker trực tiếp

f88 vay online Thứ bảy, sáu, 25.000GTD tại Casino Marienlyst 26-1-2019

Casino Marienlyst mở ra cánh cửa cho một trò chơi khác của Saturday Six tại đây vào năm 2019, nơi chi phí cho người chơi 570kr để trở thành một phần của giải đấu này. Sự kiện này sẽ được phát vào Thứ Bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2019 và bạn có thể xem thêm về bài viết tiếp theo, nơi bạn cũng sẽ tìm đường đến đăng ký trực tuyến.

Thứ bảy sáu có 25.000 đô la được đảm bảo trong nhóm giải thưởng.

Ngày trò chơi - Thứ Bảy ngày 26 tháng 1 năm 2019

Mua - 570kr

Bắt đầu -up - lúc 18:00

Bắt đầu ngăn xếp - 15.000 chip

Cấp độ - 4 cấp độ 20 phút, sau đó 25 phút

Đăng ký muộn trong sòng bạc cho đến 7 giờ 19:30 và cơ hội cho những lời khiển trách không giới hạn (không có phí) cho đến khi nghỉ ngơi

Đăng ký trực tuyến tại Casino Marienlyst trên trang tại đây


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk