Lir & những điều hài hước

fiverr kiếm tiền Triton Poker Shr Montenegro 2019, NLH Cash Game Tập 1

Bài báo ảnh: Ảnh chụp màn hình - Triton Poker, YouTube

Vào đầu tháng 11 năm 2019, Triton Poker đã ném một video trên kênh YouTube liên kết của họ và đây là 45 phút giải trí trò chơi tiền mặt cao. Ở đây, bạn có thể, trong số những thứ khác, gặp Tony G và Paul Phua, những người có các trận đấu của họ tại The Live Feel và những hồ bơi khổng lồ.

Xa hơn một chút trong bài viết, bạn có thể tìm thấy video và thưởng thức giải trí ..

Bài báo ảnh: Triton Poker

Trò chơi tiền mặt NLH tập 1

Nhấp vào màn hình được chèn để bắt đầu video


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk