Sòng bạc Copenhagen

game bắn quái vật Sự kiện chính của Bắc Âu 2022 - Số lượng, chỗ ngồi và giải thưởng

Johnny Mehl Hansen, Casino Copenhagen - Tin tức poker
Bài báo ảnh: Johnny Mehl Hansen - Ảnh: Danske Spil Poker

Aces Nordic Open 2022 Sự kiện chính đã đến vào ngày 2, với 75 người chơi phải chiến đấu cho một nơi cho ngày cuối cùng vào thứ Bảy.

Casino Copenhagen đã trải qua hai ngày bắt đầu của Aces Nordic Open 2022 Sự kiện chính, sẽ được chơi trong Sòng bạc Ballroom, và ở đây có 75 người chơi trở lại bàn poker, Thứ Sáu ngày 6 tháng 5 năm 2022. Ở đây trong bài viết này, chúng tôi đã tập hợp Tất cả các thông tin mà người chơi cần, và đó là Chipcounts tổng thể, Ngày 2. Chỗ ngồi và không chỉ các giải thưởng bạn sẽ tìm thấy thêm.

Phòng khiêu vũ sòng bạc, sòng bạc Copenhagen, poker sống, poker, tin tức poker, aces nordic open 2022,
Bài viết ảnh: Phòng khiêu vũ sòng bạc nơi tổ chức Aces Nordic Open. / Ảnh riêng tư

Aces Nordic Open 2022 Sự kiện chính, kết thúc với tổng số giải thưởng DKK 2.066.400, và họ phải được phân phối giữa những người chơi giỏi nhất thứ 44 trong sự kiện này. Người chiến thắng của sự kiện có thể đi vào hộp trong sòng bạc và nhận 435.000 kroner không có thuế, nhưng nó sẽ không được quyết định cho đến tối thứ bảy. Người chơi Jonas DO vẫn luôn đi đầu trong sự kiện khi anh đóng gói túi của mình với 338.200 chip vào ngày 1A.

GHI CHÚ! Chúng tôi biết rằng 34 đã nhận được vào 1A và 40 trên 1B, nhưng có 75 vào ngày 2. Chúng tôi chắc chắn một người chơi đã bị ném trên tờ, một hoặc người kia.

1stpoker.dk đến Copenhagen

Chúng tôi đến Casino Copenhagen Thứ Sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022, có lẽ chỉ là vào ngày thứ 2, bắt đầu, và ở đây chúng tôi sẽ chụp ảnh và viết bài từ tất cả sự kiện của họ, cho đến sáng thứ Hai.

Thu thập chipcounts

1 Jonas làm 338200
2 Peter Sobfeldt 297600
3 Stig Grønmen 286000
4 Mads Østergaard Møller 238300
5 Johnny Mehl Hansen (ảnh bài viết) 227200
6 Youna là yousaf 226800
7 Anders Bisgaard 222200
số 8 Piotr Ciszewski 220500
9 Karim Ghozlani 194400
10 Henrik Olsen 189200
11 Kevin Skrøde 185600
12 Thomas Larsen 185300
13 Lasse Syndergaard 184800
14 Stefan Bry 184600
15 Robert Svensson 177000
16 Corbin trắng 163900
17 Farook Ghafor 161000
18 Wissam Mamoune 157400
19 Torben Hasseriis 156200
20 Sam Knobe 155200
21 Magnus bắn cao 153900
22 Omar Adel Baiumy 149000
23 Ramin Fallah 147400
24 Tomas Ryberg Lutzner 147000
25 Murtaza Karimi 140000
26 Uni Gilston 138400
27 Antonin Duda 132000
28 Rune risom 131300
29 Zoran Mitic 119400
30 Tarik Bouhidour 117800
31 Nicolas Mollel 115600
32 Bjørn xé Tvedt 114800
33 Frederik Johansen 108700
34 Ole Fjeldgaard Kristensen 107300
35 Jan Djerberg 107100
36 Bo McBride 102300
37 Lasse Rafen 92600
38 Rasmus Vejbæk-Zerr 92500
39 Jacob Belibach 91800
40 Jesper Møller 91600
41 Tutku Kara 88500
42 Jogvan K. Glerfoss 87600
43 Jacob Kjøller 86500
44 Mads Underbjerg 85700
45 Håkan Nilsson 82400
46 Jørgen Faale Lauritsen 80300
47 Patrik Dagnefors 79900
48 Torbjørn Jensen 78400
49 Henrik Brun 78100
50 Richard Dalberg 76500
51 Nedzib Suman 76300
52 Kim Koch 71200
53 Rasmus Aarøe 70300
54 Toke Mortensen 69300
55 Vasile Rusznyak 68800
56 Mads Retz 66300
57 Henrk Juncher 59200
58 Shaun Roche 58900
59 Gisle Olsen 56600
60 Christopher Tang 55800
61 Sondre Lunde 53800
62 Cemil Incegul 49700
63 Oskar Torp 47700
64 Henrik Jeppsson 43700
65 AOS Almsalam 42600
66 Lukas Soucek 38600
67 Nima Musavian 38400
68 Johan Espholm 35800
69 Jonathan Nissen 34700
70 Adam Owen 34500
71 Jacob Pahuus Witt 31200
72 Helge Rahbek Pedersen 30900
73 Thomas Vass 29000
74 Henrik Hein 25300
75 Mikkel Nielsen 12400

Ngày 2 - Chỗ ngồi

Bảng 1
Ghế 1 Bjørn Toretvedt
Ghế 2 Toke Mortensen
Ghế 3 Henrik Brun
Ghế 4 Jesper Møller
Ghế 5 Lasse Rafen
Ghế 6 Rober Svensson
Ghế 7 Rune risom
Ghế 8 Christopher Tang
Ghế 9 Gisle Olsen
ban 2
Ghế 1 Zoran Mitic
Ghế 2 AOS Almsalam
Ghế 3 Bo McBride
Ghế 4 Henrik Juncker
Ghế 5 Helge Rahbek Pedersen
Ghế 6 Jan Djerberg
Ghế 7 Adam Owen
Ghế 8 Mads Østergaard Møller
Ghế 9 Rasmus Vejbæk-Zerr
bàn số 3
Ghế 1 Thomas Vass
Ghế 2 Jonathan Nissen
Ghế 3 Henrik Olsen
Ghế 4 Mads Underbjerg
Ghế 5 Shaun Roche
Ghế 6 Jogvan Glerfoss
Ghế 7 Sam Knobe
Ghế 8 Corbin trắng
Ghế 9 Johnny Mehl Hansen
Bảng 4
Ghế 1 Stig Grønmen
Ghế 2 Kevin Skrøde
Ghế 3 Kim Koch
Ghế 4 Henrik Jeppsson
Ghế 5 Nicolas Mollel
Ghế 6 Ramin Fallah
Ghế 7 Rasmus Aarøe
Ghế 8 Jacob Pahuus Witt
Ghế 9
Bảng 5
Ghế 1 Lasse Syndergaard
Ghế 2 Frederik Johansen
Ghế 3 Anders Bisgaard
Ghế 4 Wissam Mamoune
Ghế 5 Youna là yousaf
Ghế 6 Stefan Bry
Ghế 7 Omar Adel Baiumy
Ghế 8 Farook Ghafor
Ghế 9
Bảng 6
Ghế 1 Piotr Ciszewski
Ghế 2 Oskar Torp
Ghế 3 Magnus bắn cao
Ghế 4 Jakob Kjøller
Ghế 5 Torbjørn Jensen
Ghế 6 Peter Sobfeldt
Ghế 7 Uni Gilston
Ghế 8 Cemil Incegul
Ghế 9
Bảng 7
Ghế 1 Karim Ghozlani
Ghế 2 Murtaza Karimi
Ghế 3 Mads Retz
Ghế 4 Henrik Hein
Ghế 5 Sondre Lunde
Ghế 6 Ole Fjeldgaard Krisensen
Ghế 7 Jørgen Faale Lauritsen
Ghế 8 Vasile Rusznyak
Ghế 9
Bảng 8
Ghế 1 Antonin Duda
Ghế 2 Håkan Nilsson
Ghế 3 Mikkel Nielsen
Ghế 4 Tutku Kara
Ghế 5 Richard Dalberg
Ghế 6 Nedzib Suman
Ghế 7 Patrick Dagnefors
Ghế 8 Lukas Soucek
Ghế 9
Bảng 9
Ghế 1 Thomas Ryberg Lutzner
Ghế 2 Thomas Larsen
Ghế 3 Johan Espholm
Ghế 4 Jacob Bleibach
Ghế 5 Torben Hasseriis
Ghế 6 Tarik Bouhidour
Ghế 7 Nima Musavian
Ghế 8 Jonas làm
Ghế 9

Các giải thưởng

1 435000
2 304000
3 195000
4 144500
5 108500
6 87000
7 72600
số 8 58000
9 43500
10 31700
11 31700
12 31700
13 26000
14 26000
15 26000
16 22500
17 22500
18 22500
19 19500
20 19500
21 19500
22 17500
23 17500
24 17500
25 15500
26 15500
27 15500
28 13800
29 13800
30 13800
31 13800
32 13800
33 13800
34 13800
35 13800
36 13800
37 12000
38 12000
39 12000
40 12000
41 12000
42 12000
43 12000
44 12000

 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk