DM trong poker 2019

game bai tu sac Bây giờ có để chơi xuống một bảng cuối cùng của DM trong poker 2019

Bài viết ảnh: DM 2019 Ngày 3

Bây giờ bạn phải chơi xuống một bảng cuối cùng, của DM trong Poker 2019 tại sòng bạc lớn nhất của Đan Mạch, cụ thể là Casino Copenhagen.

85 người chơi mới bắt đầu ngày 3, của DM trong Poker 2019 tại Casino Copenhagen, nơi họ bắt đầu cấp 17 lúc 14:30. Bây giờ bạn phải phát xuống một bảng cuối cùng và bạn có thể theo dõi điều này trên 1stpoker, nơi cũng có cả blog poker và luồng trực tiếp.

Xa hơn nữa bạn có thể tìm thấy các liên kết cho việc này.

Bài báo ảnh: DM Day 3

Bấm vào đây và đến trực tiếp blog DM Day 3 trực tiếp

Nhấn vào đây và đến trang với DM Day 3 Stream Stream


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk