Các chiến dịch 1stpoker.dk

game chơi ngay Cuộc thi 1Stpoker: Win 2x 530kr SEATS ĐẾN MUNKEBJERG

Cuộc thi 1Stpoker: Win 2x 530kr SEATS ĐẾN CASINO MUNKEBJERG ở Vejle

Sáng thứ năm này, ngày 16 tháng 11 năm 2017, 1stpoker đã đăng một cuộc thi lên mạng, nơi có thể giành được ghế sống 2x 530kr cho Casino Munkebjerg, Vejle. Những người chiến thắng sẽ chơi trong Deepstack rất nổi tiếng của họ, nơi tất cả người chơi bắt đầu với 15.000 chip trong ngăn xếp bắt đầu.

Xa hơn một chút xuống trang ở đây, bạn có thể thấy cách tham gia cuộc thi.Cuộc thi được đăng trên trang Facebook liên kết của chúng tôi và là một cuộc thi sét vì hai người chiến thắng may mắn đã được rút ra vào thứ Năm 16-11-2017 lúc 21:00.

Nhấn vào đây và đến trực tiếp cuộc thi trên Facebook

(Nó yêu cầu bạn phải có người dùng Facebook để có thể tham gia)


Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk