Lir & những điều hài hước

game kiếm tiền không cần vốn Triton Poker Shr Montenegro 2019, NLH Cash Game Tập 5

Bài báo ảnh: Ảnh chụp màn hình - Triton Poker, YouTube

Ngày 22 tháng 11 năm 2019 xuất hiện tập #5 của Triton Poker, High Stakes Cash Game trực tuyến, và ở đây có thêm 44 phút giải trí, với một số người chơi thậm chí còn trở nên cứng nhắc hơn, và cũng chơi. Một số người có thể đi xa và nói rằng trò chơi là vụng về, trong khi những người khác có thể nghĩ rằng nó là ngay sau cuốn sách. Chúng tôi sẽ cho phép bạn quyết định, và xa hơn một chút, bạn có thể thấy Phần 5.


Bài báo ảnh: Triton Poker

Trò chơi tiền mặt NLH tập 5

Nhấp vào màn hình được chèn để bắt đầu video


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk