Danske Spil MPT 2019

game nhanh Chào mừng bạn đến với Danske Spil MPT 2019, Ngày 2 tại Munkebjerg

Bài báo ảnh: Fjordalen tại Casino Munkebjerg, Vejle

Chào mừng bạn đến với Danske Spil MPT 2019, Ngày 2 tại Casino Munkebjerg ở Vejle, nơi 1stpoker.dk đã sẵn sàng với các bản cập nhật.

Casino Munkebjerg ở Vejle Summers of People, nơi thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019 này sẽ được chơi vào ngày 2, của trò chơi Đan Mạch của Đan Mạch này. 155 người chơi trở lại sòng bạc lúc 12:00 để chơi xa hơn so với danh hiệu này, và họ thậm chí còn rất nhiều tiền bị đe dọa.

Bài báo ảnh: Truyền phát trực tiếp Bảng từ DSMPT 2019

1Stpoker và Simon Hoffmann Petersen đã sẵn sàng trong blog poker 12:00, và từ 12:30 tối, bạn cũng có thể theo dõi phát trực tiếp poker trực tiếp từ Casino Munkebjerg ở Vejle.

Nhìn thấy: Hãy trực tiếp đến DSMPT 2019 - Blog poker ngày 2

Nhìn thấy: Hãy trực tiếp đến DSMPT 2019 - Phát trực tiếp poker


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk