DM trong poker 2018

game trên laptop Casino Marienlyst gửi 6 người chơi đến DM trong Poker 2018, Ngày 1

Vào tối thứ bảy, ngày 25 tháng 8 năm 2018, Casino Marienlyst đã tổ chức DM của năm trong vệ tinh Poker 2018, và tại đây họ có 24 người chơi tại các bàn. Có cơ hội để tái nhập lại trong một khoảng thời gian nếu bạn lấy chip của mình bị vứt đi, và điều này đã được người chơi sử dụng ba lần.

Do đó, Casino Marienlyst có thể gửi sáu người chơi đến Casino Copenhagen, để chơi trong DM trong Poker 2018, Ngày 1A và những người chơi tài năng là ai, bạn có thể thấy xa hơn.

Người chơi đủ điều kiện:
- Kenneth Nielsen
- Niels Pinborg Lorenzen
- Rabih Beayy
- Henning Nielsen
- Shahin Hatambakhshyan
- Sune Jakobsen
Casino Marienlyst muốn người chơi một DM thực sự tốt, và 1stpoker.dk cũng vậy

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk