DM trong poker 2018

ket qua so xo 30 ngay gan day nhat DM trong Poker 2018: Chỗ ngồi ngày 3 tại Casino Copenhagen

Bài báo ảnh: Sander Lyloff

Tại đây, bạn có thể thấy DM trong Poker 2018, chỗ ngồi ngày 3 và Chipcounts, nơi Patrick Rasmussen đã dẫn đầu.

DM trong Poker 2018, như nhiều người đã biết, đến ngày thứ ba của sự kiện chính tại Casino Copenhagen. Chủ nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2018 bắt đầu ngày 3 lúc 14:30 và ở đây 77 người chơi sẽ quay lại chiến đấu cho danh hiệu và không chỉ số tiền bị đe dọa.

Ở đây trong bài viết, bạn có thể thấy chỗ ngồi ngày 3 và ai sẽ bắt đầu một ngày trên bảng phát trực tiếp, bạn có thể theo dõi tại đây tại 1stpoker.dk từ khoảng. 15:00 chiều chủ nhật.

Chipleader vào ngày 3 là Patrick Rasmussen, người đã đóng gói chiếc túi với tổng cộng 1.087.000 chip, là người chơi duy nhất đã làm tròn hàng triệu người, và ngay sau khi anh ta có Boss Poker và Backgammon, Sander Lyloff với 822.000 chip. Bảng 9 bắt đầu trên luồng trực tiếp và ai là bạn có thể thấy dưới đây.

Cũng thấy: Xem tổng số đếm trên tất cả 77 người chơi

Cũng thấy: Xem những gì đang được chơi vượt ra ngoài chiếc cúp


DM trong Poker 2018 - Ngày 3, Chỗ ngồi (theo bảng) - Bảng 9 bắt đầu trên luồng trực tiếp

Bàn Ghế Tên Khoai tây chiên
9 1 Dennis Johansen 382.500
9 2 Berjar Rustom 74.000
9 3 Nima Musavian 285.000
9 4 Martin Petersen 190.000
9 5 Jakob Madsen 324.000
9 6 Jakob Tøstesen 379.000
9 7 Thomas Kingo 83.000
9 số 8 Tarik Bouhidout 249.500
9 9 Albert Kirk Iversen 348.500
2 1 Martin Mortensen 177.000
2 2 Fatih Tunk 470.000
2 3 Rasmus Vejstrup Larsen 369.000
2 4 Jørgen Jespersen 368.000
2 5 Daniel Petersen 97.500
2 6 Claus Møller 90.500
2 7 Dan Larsen 353.500
2 số 8 Duc Phan 376.000
2 9 Jonathan Saks Skovsen 395.000
3 1 Morten Lihn Christensen 708.500
3 2 Martin Vallø 312.500
3 3 Yuval Rosenberg 277.500
3 4 Patrick Benjamin Wurzel 259.000
3 5 Henrik Clausen 99.500
3 6 Christian Frimodt Pedersen 302.000
3 7 Jan Djerberg 556.000
3 số 8 ** Ghế trống ** 0
3 9 Mads Retz 166.500
4 1 Søren Bakfort 132.500
4 2 Jasmin Mahmutovic 33.500
4 3 Finn Steffens 119.000
4 4 ** Ghế trống ** 0
4 5 Ronni Børgesen 66.500
4 6 Anders Andersen 71.500
4 7 Pham Tuân 37.000
4 số 8 Patrick Rasmussen 1.087.000
4 9 Rene Frederiksen 129.000
5 1 Stephanie Tøjberg 281.500
5 2 Payman Alaei 143.000
5 3 Jannick Wrang 197.000
5 4 Tutku Kara 166.500
5 5 Jonas Wittenburg 65.000
5 6 Lars Flindt Halkier 111.000
5 7 Ole Fjeldgaard Kristensen 72.000
5 số 8 Helle Petersen 178.500
5 9 Brian Jul Jensen 46.000
6 1 Nicklas Kley-Lundborg 132.000
6 2 Kristoffer Torstensson 98.500
6 3 Henrik Jørgensen 206.000
6 4 Per M. Andersen 120.000
6 5 Benjamin Jensen 192.500
6 6 Tim Larsen 332.500
6 7 RAFET Bulic 296.000
6 số 8 Dariusz Dowhan 286.500
6 9 Liem Huynh 528.000
7 1 Michael Eriksen 433.000
7 2 Magnus Hultgren 136.500
7 3 Mark Frimodt Pedersen 527.000
7 4 Johnny Jensen 143.500
7 5 ** Ghế trống ** 0
7 6 Patrick Nordgren 189.500
7 7 Jesper Arnfelt 102.000
7 số 8 Martin Bjørn Wilhelm 94.000
7 9 Mustafa Jukovic 252.500
số 8 1 Jacob Vøldike 221.000
số 8 2 Jacob Pahuus Witt 213.000
số 8 3 Rasmus Vejbæk-Zerr 250.000
số 8 4 Andrei Razvan 206.000
số 8 5 Lennart Vallø 241.000
số 8 6 Mikkel Hansen 469.500
số 8 7 Nikolaj Theis Jensen 137.000
số 8 số 8 Thomas Duus Pedersen 223.000
số 8 9 ** Ghế trống ** 0
10 1 Lars Nørgaard 354.500
10 2 Daniel Garrido 109.000
10 3 Stefan Bry 135.000
10 4 Martin Fischer 288.500
10 5 Susanne Christensen 179.000
10 6 Peter Sørensen 72.500
10 7 Sander Lylloff 822.000
10 số 8 Abbas Masoudi 140.000
10 9 Jonas Kirknæs 258.000

DM trong Poker 2018 - Ngày 3, Chỗ ngồi (theo tên)

Bàn Ghế Tên Khoai tây chiên
3 số 8 ** Ghế trống ** 0
4 4 ** Ghế trống ** 0
7 5 ** Ghế trống ** 0
số 8 9 ** Ghế trống ** 0
10 số 8 Abbas Masoudi 140.000
9 9 Albert Kirk Iversen 348.500
4 6 Anders Andersen 71.500
số 8 4 Andrei Razvan 206.000
6 5 Benjamin Jensen 192.500
9 2 Berjar Rustom 74.000
5 9 Brian Jul Jensen 46.000
3 6 Christian Frimodt Pedersen 302.000
2 6 Claus Møller 90.500
2 7 Dan Larsen 353.500
10 2 Daniel Garrido 109.000
2 5 Daniel Petersen 97.500
6 số 8 Dariusz Dowhan 286.500
9 1 Dennis Johansen 382.500
2 số 8 Duc Phan 376.000
2 2 Fatih Tunk 470.000
4 3 Finn Steffens 119.000
5 số 8 Helle Petersen 178.500
3 5 Henrik Clausen 99.500
6 3 Henrik Jørgensen 206.000
số 8 2 Jacob Pahuus Witt 213.000
số 8 1 Jacob Vøldike 221.000
9 5 Jakob Madsen 324.000
9 6 Jakob Tøstesen 379.000
3 7 Jan Djerberg 556.000
5 3 Jannick Wrang 197.000
4 2 Jasmin Mahmutovic 33.500
7 7 Jesper Arnfelt 102.000
7 4 Johnny Jensen 143.500
10 9 Jonas Kirknæs 258.000
5 5 Jonas Wittenburg 65.000
2 9 Jonathan Saks Skovsen 395.000
2 4 Jørgen Jespersen 368.000
6 2 Kristoffer Torstensson 98.500
5 6 Lars Flindt Halkier 111.000
10 1 Lars Nørgaard 354.500
số 8 5 Lennart Vallø 241.000
6 9 Liem Huynh 528.000
3 9 Mads Retz 166.500
7 2 Magnus Hultgren 136.500
7 3 Mark Frimodt Pedersen 527.000
7 số 8 Martin Bjørn Wilhelm 94.000
10 4 Martin Fischer 288.500
2 1 Martin Mortensen 177.000
9 4 Martin Petersen 190.000
3 2 Martin Vallø 312.500
7 1 Michael Eriksen 433.000
số 8 6 Mikkel Hansen 469.500
3 1 Morten Lihn Christensen 708.500
7 9 Mustafa Jukovic 252.500
6 1 Nicklas Kley-Lundborg 132.000
số 8 7 Nikolaj Theis Jensen 137.000
9 3 Nima Musavian 285.000
5 7 Ole Fjeldgaard Kristensen 72.000
3 4 Patrick Benjamin Wurzel 259.000
7 6 Patrick Nordgren 189.500
4 số 8 Patrick Rasmussen 1.087.000
5 2 Payman Alaei 143.000
6 4 Per M. Andersen 120.000
10 6 Peter Sørensen 72.500
6 7 RAFET Bulic 296.000
số 8 3 Rasmus Vejbæk-Zerr 250.000
2 3 Rasmus Vejstrup Larsen 369.000
4 9 Rene Frederiksen 129.000
4 5 Ronni Børgesen 66.500
10 7 Sander Lylloff 822.000
10 3 Stefan Bry 135.000
5 1 Stephanie Tøjberg 281.500
10 5 Susanne Christensen 179.000
4 1 Søren Bakfort 132.500
9 số 8 Tarik Bouhidout 249.500
số 8 số 8 Thomas Duus Pedersen 223.000
9 7 Thomas Kingo 83.000
6 6 Tim Larsen 332.500
4 7 Pham Tuân 37.000
5 4 Tutku Kara 166.500
3 3 Yuval Rosenberg 277.500

DM trong Poker 2018 - Ngày 3, chỗ ngồi (bằng chip)

Bàn Ghế Tên Khoai tây chiên
4 số 8 Patrick Rasmussen 1.087.000
10 7 Sander Lylloff 822.000
9 2 Berjar Rustom 74.000
3 1 Morten Lihn Christensen 708.500
3 7 Jan Djerberg 556.000
6 9 Liem Huynh 528.000
7 3 Mark Frimodt Pedersen 527.000
2 2 Fatih Tunk 470.000
số 8 6 Mikkel Hansen 469.500
7 1 Michael Eriksen 433.000
2 9 Jonathan Saks Skovsen 395.000
9 1 Dennis Johansen 382.500
9 6 Jakob Tøstesen 379.000
2 số 8 Duc Phan 376.000
2 3 Rasmus Vejstrup Larsen 369.000
2 4 Jørgen Jespersen 368.000
10 1 Lars Nørgaard 354.500
2 7 Dan Larsen 353.500
9 9 Albert Kirk Iversen 348.500
6 6 Tim Larsen 332.500
9 5 Jakob Madsen 324.000
3 2 Martin Vallø 312.500
3 6 Christian Frimodt Pedersen 302.000
6 7 RAFET Bulic 296.000
10 4 Martin Fischer 288.500
6 số 8 Dariusz Dowhan 286.500
9 3 Nima Musavian 285.000
5 1 Stephanie Tøjberg 281.500
3 3 Yuval Rosenberg 277.500
3 4 Patrick Benjamin Wurzel 259.000
10 9 Jonas Kirknæs 258.000
7 9 Mustafa Jukovic 252.500
số 8 3 Rasmus Vejbæk-Zerr 250.000
9 số 8 Tarik Bouhidout 249.500
số 8 5 Lennart Vallø 241.000
số 8 số 8 Thomas Duus Pedersen 223.000
số 8 1 Jacob Vøldike 221.000
số 8 2 Jacob Pahuus Witt 213.000
số 8 4 Andrei Razvan 206.000
6 3 Henrik Jørgensen 206.000
5 3 Jannick Wrang 197.000
6 5 Benjamin Jensen 192.500
9 4 Martin Petersen 190.000
7 6 Patrick Nordgren 189.500
10 5 Susanne Christensen 179.000
5 số 8 Helle Petersen 178.500
2 1 Martin Mortensen 177.000
3 9 Mads Retz 166.500
5 4 Tutku Kara 166.500
7 4 Johnny Jensen 143.500
5 2 Payman Alaei 143.000
10 số 8 Abbas Masoudi 140.000
số 8 7 Nikolaj Theis Jensen 137.000
7 2 Magnus Hultgren 136.500
10 3 Stefan Bry 135.000
4 1 Søren Bakfort 132.500
6 1 Nicklas Kley-Lundborg 132.000
4 9 Rene Frederiksen 129.000
6 4 Per M. Andersen 120.000
4 3 Finn Steffens 119.000
5 6 Lars Flindt Halkier 111.000
10 2 Daniel Garrido 109.000
7 7 Jesper Arnfelt 102.000
3 5 Henrik Clausen 99.500
6 2 Kristoffer Torstensson 98.500
2 5 Daniel Petersen 97.500
7 số 8 Martin Bjørn Wilhelm 94.000
2 6 Claus Møller 90.500
9 7 Thomas Kingo 83.000
10 6 Peter Sørensen 72.500
5 7 Ole Fjeldgaard Kristensen 72.000
4 6 Anders Andersen 71.500
4 5 Ronni Børgesen 66.500
5 5 Jonas Wittenburg 65.000
5 9 Brian Jul Jensen 46.000
4 7 Pham Tuân 37.000
4 2 Jasmin Mahmutovic 33.500
3 số 8 ** Ghế trống ** 0
4 4 ** Ghế trống ** 0
7 5 ** Ghế trống ** 0
số 8 9 ** Ghế trống ** 0

Theo dõi DM trong Poker 2018 tại 1stpoker.dk

Bài viết - Xem mọi thứ từ DM trong poker ở đây

Trực tiếp - Hãy đến trang tại đây và xem chương trình phát sóng


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk