Lir & những điều hài hước

kqxsmn t3 Xem video với Triton Poker Hands of the Year 2019

Bài báo ảnh: Ảnh chụp màn hình từ Triton YouTube

Đừng gian lận cho 5 bàn tay poker triton tốt nhất của năm được chơi trong khi họ gửi trực tiếp. Triton Poker đã thực hiện một bộ sưu tập 10 phút, với tất cả những gì tốt nhất, và đây là một chút cho mỗi người. 1Stpoker sẽ không nói quá nhiều, vì chúng tôi nghĩ rằng bạn nên xem video xa hơn một chút trong bài viết.


Bài viết ảnh: Ảnh chụp màn hình Triton Poker, YouTube

Năm bàn tay poker mà bạn sẽ thấy trong một khoảnh khắc là giá thầu của Triton Poker cho Top Five, với Bluff, Gọi tốt, Royal Flush và tất nhiên là hỏi Beats.


Xem video bên dưới ..

(Nhấp vào Phát trên màn hình ở trên)


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk