lịch vn đá DSMPT 2019

Danske Spil MPT 2019 được chơi tại Casino Munkebjerg, Vejle trong các ngày 8 - 18 tháng 2


Vệ tinh sống DSMPT - Xem tổng quan tại Casino Munkebjerg tại đây

Vệ tinh trực tuyến DSMPT - Danske Spil Poker Không có giá trị Danske Spil MPT 2019

Sự kiện chính của DSMPT

  • Ngày 1A - Thứ năm, ngày 14 tháng 2 - tại. 16:00
  • Ngày 1B1 - Thứ Sáu, ngày 15 tháng 2 - 7 giờ chiều 16:00
  • Ngày 2 - Thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 - 7 giờ chiều 12.00
  • Ngày 3 - Chủ nhật, 17 tháng 2 - 7 giờ chiều 12.00
  • Chung kết - Thứ Hai, ngày 18 - 7 giờ chiều 15.00

Danske Spil MPT 2019 - Nhấn vào đây và xem chương trình hoàn chỉnh cho Casino Munkebjerg ở Vejle

DSMPT 2019 poker qua đêm - Xem tất cả thông tin trên trang tại đây


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk