Sự kiện poker trực tiếp

lo gan bt Tour sâu bốn mùa 1.150kr 2019, 14 đến 18 tháng 8

Bài báo ảnh: Lối vào tại Casino Munkebjerg, Vejle

Bốn mùa 2019, với Deep Tour, được chơi tại Casino Munkebjerg ở Vejle, vào những ngày 14 đến 18 tháng 8.

Casino Munkebjerg ở Vejle đã sẵn sàng sự kiện lớn tiếp theo của họ, và ở đây bốn mùa trở lại, với Deep Tour 2019. Sự kiện này sẽ được phát trong các ngày 14 đến 18 tháng 8 năm 2019, và ở đây có giá ít nhất 1.150kr để có được chip trên bàn ở phía trước họ. Bạn có thể xem thêm thông tin, tiếp tục xuống trong bài viết.

Bài báo ảnh: Fjordsalen

Four Season Deep Tour 2019 tại Casino Munkebjerg ở Vejle, có năm lần bắt đầu A, B, C, 1D1 và 1D2, và sau đó tất cả các cầu thủ tập trung trong trận chung kết mà một sự kiện trang cũng được chơi.

GHI CHÚ! Hãy nhớ rằng bạn có thể theo dõi trận chung kết của blog poker của chúng tôi vào Chủ nhật 13:00

Thông tin về sự kiện chính:

Thứ Tư 14-8-2019> Ngày 1A

Thứ năm 15-8-2019> Ngày 1B

Thứ Sáu 16-8-2019> Ngày 1C

Thứ Bảy 17-8-2019> Ngày 1D1

Thứ Bảy 17-8-2019> Ngày 1D2

Chủ nhật 18-8-2019> Final + Final DeepStack


Thông tin giải đấu:

Bắt đầu ngăn xếp - 25.000 chip

Cấp độ - 30/25 phút

Đăng ký muộn - Có, 4 cấp đầu tiên

Nhập lại-yes, 4 cấp độ đầu tiên

Đăng ký trực tuyến tại Casino Munkebjerg tại đây

Xì phé qua đêm - Xem thông tin trên trang tại đây

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk