888poker

những trò chơi miễn phí trên google Hai freeroll 1stpoker cuối cùng tại 888poker, Thứ Bảy 28-3-2020

Bài viết ảnh: 888poker

Hai freeroll 1stpoker cuối cùng tại 888poker, Thứ Bảy 28-3-2020

Thứ Bảy này, ngày 28 tháng 3 năm 2020, chúng ta phải chạy hai freeroll cuối cùng tại 888poker lần này, bởi vì ngày mai DM trực tuyến bắt đầu bằng poker, và ở đây chúng ta sẽ tập trung vào điều này. Nó được chơi như cả tuần, một Freeroll 100 đô la dành cho tất cả người chơi Đan Mạch có tài khoản 888 và một freeroll 200 đô la dành cho người chơi 1stpoker được tạo thông qua các liên kết của chúng tôi và thực hiện tiền gửi đầu tiên của họ, và nếu bạn là thế này, thì Bạn có thể chơi trong cả hai giải đấu và các sự kiện trong tương lai mà chúng tôi tổ chức.

Chơi với các giải đấu của 1stpoker: Nhấn vào đây và tạo một tài khoản thuận lợi cho 888poker

Freeroll 100 đô la của chúng tôi bắt đầu lúc 19:30 và 200 đô la của chúng tôi sẽ được phát lúc 20:00 và ở đây cả hai giải đấu đều có đăng ký trễ 30 phút nếu bạn hơi trễ. Như thường lệ, bạn sẽ tìm thấy các giải đấu như thể hiện trên ảnh bài viết ở trên, tất cả các trò chơi> Giải đấu> bị hạn chế.

Chơi với các giải đấu của 1stpoker: Nhấn vào đây và tạo một tài khoản thuận lợi cho 888poker


Khi DM 2020 trực tuyến kết thúc, chúng tôi sẽ trở lại 888poker với nhiều trò giải trí hơn và bạn chỉ cần để mắt đến chi nhánh của chúng tôi Trang Facebook 1stPoker.dk và trên trang được gọi Các giải đấu 1stpoker Như bạn cũng có thể tìm thấy trong menu trên cùng ở đây trên trang.


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk