888poker

nha cai bong da Núi 100.000 đô la ở 888 với hai ngày bắt đầu A+B và ngày 2

Bài viết ảnh: 888poker

888poker có một chút mới trong chương trình, ngọn núi 100.000 đô la là 888 với hai ngày bắt đầu A+B và ngày 2

888poker đã sẵn sàng một sự kiện trực tuyến mới và nó sẽ được phát vào cuối tuần này, vào các ngày 6 & ngày 7 tháng 2 năm 2021. Sự kiện này được gọi là Núi 100.000 đô la và có giá 525 đô la để chơi. Hai ngày bắt đầu, A + B và Người chơi sẽ được chơi trên. Chống lại ngày 2, chơi Chủ nhật 7-2-2021. Nếu bạn nghĩ rằng $ 525 nằm ngay trên đỉnh, thì tất nhiên bạn có cơ hội giành quyền truy cập, thông qua một số vệ tinh và bạn có thể thấy cách tìm thêm một chút nữa.

Bài báo ảnh: Ảnh chụp màn hình 888Poker - A+B

Những ngày bắt đầu A+B có giá $ 525 và ở đây bạn nhận được 10.000 chip (200 BB) sẽ được nhân giống trong các cấp độ 20 phút nhập viện cẩn thận, và ở đây bạn có thể chơi cho ngày 2 (cuối cùng).

Ngày 1A được chơi vào Thứ Bảy 6-2-2021 lúc 9 giờ tối

Ngày 1B được chơi Chủ nhật 7-2-2021 lúc 18:00

Ngày 2 được chơi Chủ nhật 7-2-2021 lúc 22:35


Núi 100.000 đô la - Ngày 2

Bài viết ảnh: Ảnh chụp màn hình 888Poker - Day2

Tại đây bạn sẽ tìm thấy sự kiện trong ứng dụng khách 888poker trực tuyến mới

Bài viết ảnh: Ảnh chụp màn hình 888poker khách hàng

Khi bạn lên mạng trong Máy khách 888poker mới, sau đó bạn có thể nhấp vào các danh mục sau, như thể hiện trong hình ảnh bài viết ở trên. Ở đây bạn sẽ tìm thấy cả ngày bắt đầu, ngày 2 và không chỉ các vệ tinh, nơi bạn có cơ hội để có được thậm chí rẻ hơn nếu $ 525 là quá nhiều cho cuộn của bạn.


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk