Lir & những điều hài hước

poker games free Trò chơi riêng của Les Ampassadeurss, tập #4

Bài viết ảnh: Ảnh chụp màn hình Trinton Poker, YouTube

1Stpoker.dk đã tìm thấy nhiều giải trí hơn trên YouTube, với Les Ampassadeurs Short Deck Game Private Game, Tập 4.

Triton Poker đã ra ngoài với một video khác từ trò chơi riêng của Les Amampleursurs của họ, nơi các cầu thủ Jason Koon, Mikita Badziakouski, Tan Xuan, Wang Jung, Esti Wang và Liu Ming Zhong đã sẵn sàng với rất nhiều giải trí tốt cho bạn, giờ tới.

Bài báo ảnh: Triton Poker

Dưới đây bạn có thể xem tập thứ tư của Les Aampassadeurs Short Deck Game, được ghi lại ở London, và như đã đề cập thêm trong bài báo, với rất nhiều giải trí.

(Nhấp vào màn hình được chèn ở trên để bắt đầu video)


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk