Sòng bạc Munkebjerg

poker việt nam Chuyến tham quan mùa thu 2021, tổng số chip và ghế cuối cùng, 24-10-2021

Jens Jørgensen, Sòng bạc Munkebjerg
Bài báo ảnh: Jens Jørgensen

Chủ nhật lúc 13:00 Trận chung kết của chuyến lưu diễn mùa thu năm 2021 bắt đầu tại Casino Munkebjerg ở Vejle, với 105 người vào chung kết. Ở đây bạn có thể thấy tổng thể chipcounts và không kém phần cuối cùng.

Casino Munkebjerg ở Vejle, với chuyến lưu diễn mùa thu năm 2021 kỷ lục của họ, đã được gửi không dưới 105 cầu thủ trong trận chung kết, được chơi vào Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021, chính xác là hai tháng trước Giáng sinh. Nếu chúng ta nhìn lại chuyến lưu diễn mùa thu năm 2021 mới nhất của họ, có 51 cầu thủ trong trận chung kết, thì có một thứ gì đó nhảy ra khỏi thang, nhưng bây giờ điều này cũng có phần lớn hơn ở đây vào mùa thu vào mùa thu năm 2021 này.

Casino munkebjerg, poker trực tiếp, poker, pokernyhder, bài viết poker,
Bài báo ảnh: Lối vào sòng bạc munkebjerg

Xa hơn một chút trong bài viết, bạn sẽ tìm thấy Fall Tour 2021, chỗ ngồi cuối cùng và ở dưới cùng của bài viết nơi bạn sẽ tìm thấy Chipcounts cùng nhau. Các giải thưởng xuất hiện trong một bài báo cho chính mình và chúng tôi đề cập đến cả hai bài viết trong Blog cuối cùng Nơi chúng tôi bao gồm trận chung kết, cho đến khi người chiến thắng được tìm thấy.

Chipleader trước trận chung kết Fall Tour 2021 bắt đầu tại Casino Munkebjerg ở Vejle, Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021, vẫn là Nicolae Datcu, người cũng là người chơi duy nhất có hơn 1.000.000 chip trong túi.

Một trận chung kết 9 tay được chơi trên 12 bàn poker trong Hội trường Fjord, tại Casino Munkebjerg, Vejle.

Bốn mùa, Fall Tour 2021 - Chỗ ngồi cuối cùng

Bàn Ghế Họ HỌ Chipcount Chuyến bay
16 1 Nicolae DATCU 1074000 1b
16 2 Allan Benedictson 160000 1b
16 3 Morten Rasmussen 299000 1c
16 4 Gert Poulsen 128000 1d
16 5 Nick Håkensen 230000 1A
16 6 John Juhl 404000 1A
16 7 Van Vuong Nguyễn 55000 1d2
16 số 8 Lasse sương giá 190000 1c
16 9
17 1 đồng ruộng Bech 296000 1b
17 2 BO McBride 157000 1d
17 3 Donny Morris 619000 1A
17 4 Dennis Kristensen 118000 1d
17 5 Vinh Ba Nguyễn 222000 1b
17 6 Thomas Grove 92000 1d2
17 7 Jimmy Iversen 189000 1b
17 số 8 Con ma X 402000 1A
17 9
18 1
18 2 Jacob Severin 285000 1b
18 3 Chiến thắng nạc Hansen 153000 1A
18 4 Jesper Carlsen 218000 1d
18 5 Jacob Søderberg 105000 1d
18 6 Henrik Madsen 571000 1b
18 7 Morten Østergaard 184000 1A
18 số 8 Thomas Duus 401000 1c
18 9 Henrik Bernth Larsen 109000 1d2
19 1 Thomas Holtzman 84000 1d2
19 2 Benjamin Veiuholt 281000 1c
19 3 Andreas Zinonos 101000 1A
19 4 Alan Blak 530000 1c
19 5 Søren Benoni 357000 1A
19 6 Anders Thorsen 148000 1b
19 7 Fahid Sadaqat 212000 1b
19 số 8 Lars B. Petersen 119000 1d2
19 9 LARS BUHL 184000 1b
20 1 Carsten Kjeldsen 125000 1d2
20 2 Henning Jensen 519000 1b
20 3 Kasper Sørensen 100000 1b
20 4 Friedhelm Vinippenberg 357000 1d
20 5 Jens Jensen 148000 1c
20 6 Jørgen Jagd 271000 1c
20 7 Torben Tvede Gøttler 142000 1d2
20 số 8 Rasmus Salk 183000 1A
20 9 Joachim Knudsen 132000 1d2
21 1 Thomas Holmbech 142000 1d2
21 2 Kenny Madsen 269000 1c
21 3 Mikkel Bush 144000 1d
21 4 Steffan Johansen 502000 1d
21 5 Jeppe Bisgaard 152000 1d2
21 6 Tam MHN Luu 181000 1b
21 7 Nicolas Nhà máy 354000 1c
21 số 8 Dennis Haubjerg 84000 1d
21 9 Poul Erik Madsen 205000 1c
22 1 Tran Nguyễn 202000 1b
22 2 Casper Larsen 182000 1d2
22 3 Martin Bach 179000 1c
22 4 Martin Pedersen 350000 1A
22 5 Kitô giáo Jensen 143000 1A
22 6 Tommy S. 263000 1c
22 7 Morten Hvam 500000 1d
22 số 8 Peter Hjermitslev 83000 1d
22 9 Torben Radoor 179000 1d2
23 1 Ib Poulsen 342000 1d
23 2 Kim Rene Jensen 140000 1d
23 3 Dennis G. Andersen 490000 1c
23 4 Torben Rasmussen 77000 1b
23 5 Carsten Hansen 250000 1c
23 6 Kitô giáo Vejby 217000 1d2
23 7 Người chiến thắng Gregersen 202000 1b
23 số 8 Tim Kitô hữu 179000 1d
23 9 Søren Blanner 182000 1d2
24 1 Ahmad Moussa 460000 1c
24 2 Fero Khang 72000 1d
24 3 Poul Coong 249000 1b
24 4 Gevorg Gevorgian 313000 1d2
24 5 Mads Egedal X-tốc-khôm 340000 1A
24 6 Jesper Đáp lại 136000 1d
24 7 Mikkel Nhà máy 20000 1c
24 số 8 Ali Fadavi 250000 1d2
24 9 Henrik Olsen 172000 1d
25 1 Anders Christmann 267000 1d2
25 2 Dennis L. Andreasen 333000 1b
25 3 Flemming Poulsen 168000 1A
25 4 Rune Risom 20000 1d
25 5 Waad Breko 454000 1A
25 6 Kim Nygaard 134000 1b
25 7 Søren thợ rèn 242000 1A
25 số 8 Brian Thumann 71000 1b
25 9 Jes Jensen 386000 1d2
26 1 Martin Jakobsen 309000 1A
26 2 Kim Jensen 404000 1d2
26 3 MUNTANU Cristian 431000 1c
26 4 Tháng một Christoffersen 134000 1d
26 5 Martin Hansen 165000 1c
26 6 Jacob Nielsen 236000 1A
26 7 LARS Broholm 56000 1c
26 số 8 Alan Klausen 199000 1c
26 9 Manne Scheef 299000 1d2
27 1 Erik Østergaard 433000 1d2
27 2 John Mặt trăng 415000 1d
27 3 Jens Jørgensen 308000 1d2
27 4 Casper Nørager 301000 1d
27 5 Henrik Andersen 123000 1b
27 6 LARS Geertsen 232000 1d
27 7 Mads Lomholt Vui vẻ 445000 1d2
27 số 8 Thomas Theis Andersen 194000 1c
27 9 Jens Cành cây 161000 1d

Bốn mùa, Fall Tour 2021 - Tổng số Chipcounts

Không. Họ HỌ Chipcount Bắt đầu
1 Nicolae DATCU 1074000 1b
2 Donny Morris 619000 1A
3 Henrik Madsen 571000 1b
4 Alan Blak 530000 1c
5 Henning Jensen 519000 1b
6 Steffan Johansen 502000 1d
7 Morten Hvam 500000 1d
số 8 Dennis G. Andersen 490000 1c
9 Ahmad Moussa 460000 1c
10 Waad Breko 454000 1A
11 Mads Lomholt Vui vẻ 445000 1d2
12 Erik Østergaard 433000 1d2
13 MUNTANU Cristian 431000 1c
14 John Mặt trăng 415000 1d
15 John Juhl 404000 1A
16 Kim Jensen 404000 1d2
17 Con ma X 402000 1A
18 Thomas Duus 401000 1c
19 Jes Jensen 386000 1d2
20 Søren Benoni 357000 1A
21 Friedhelm Vinippenberg 357000 1d
22 Nicolas Nhà máy 354000 1c
23 Martin Pedersen 350000 1A
24 Ib Poulsen 342000 1d
25 Mads Egedal X-tốc-khôm 340000 1A
26 Dennis L. Andreasen 333000 1b
27 Gevorg Gevorgian 313000 1d2
28 Martin Jakobsen 309000 1A
29 Jens Jørgensen 308000 1d2
30 Casper Nørager 301000 1d
31 Morten Rasmussen 299000 1c
32 Manne Scheef 299000 1d2
33 đồng ruộng Bech 296000 1b
34 Jacob Severin 285000 1b
35 Benjamin Veiuholt 281000 1c
36 Jørgen Jagd 271000 1c
37 Kenny Madsen 269000 1c
38 Anders Christmann 267000 1d2
39 Tommy S. 263000 1c
40 Carsten Hansen 250000 1c
41 Ali Fadavi 250000 1d2
42 Poul Coong 249000 1b
43 Søren thợ rèn 242000 1A
44 Jacob Nielsen 236000 1A
45 LARS Geertsen 232000 1d
46 Nick Håkensen 230000 1A
47 Vinh Ba Nguyễn 222000 1b
48 Jesper Carlsen 218000 1d
49 Kitô giáo Vejby 217000 1d2
50 Fahid Sadaqat 212000 1b
51 Poul Erik Madsen 205000 1c
52 Tran Nguyễn 202000 1b
53 Người chiến thắng Gregersen 202000 1b
54 Mikkel Nhà máy 20000 1c
55 Rune Risom 20000 1d
56 Alan Klausen 199000 1c
57 Thomas Theis Andersen 194000 1c
58 Lasse sương giá 190000 1c
59 Jimmy Iversen 189000 1b
60 Morten Østergaard 184000 1A
61 LARS BUHL 184000 1b
62 Rasmus Salk 183000 1A
63 Søren Blanner 182000 1d2
64 Casper Larsen 182000 1d2
65 Tam MHN Luu 181000 1b
66 Martin Bach 179000 1c
67 Tim Kitô hữu 179000 1d
68 Torben Radoor 179000 1d2
69 Henrik Olsen 172000 1d
70 Flemming Poulsen 168000 1A
71 Martin Hansen 165000 1c
72 Jens Cành cây 161000 1d
73 Allan Benedictson 160000 1b
74 BO McBride 157000 1d
75 Chiến thắng nạc Hansen 153000 1A
76 Jeppe Bisgaard 152000 1d2
77 Anders Thorsen 148000 1b
78 Jens Jensen 148000 1c
79 Mikkel Bush 144000 1d
80 Kitô giáo Jensen 143000 1A
81 Thomas Holmbech 142000 1d2
82 Torben Tvede Gøttler 142000 1d2
83 Kim Rene Jensen 140000 1d
84 Jesper Đáp lại 136000 1d
85 Kim Nygaard 134000 1b
86 Tháng một Christoffersen 134000 1d
87 Joachim Knudsen 132000 1d2
88 Gert Poulsen 128000 1d
89 Carsten Kjeldsen 125000 1d2
90 Henrik Andersen 123000 1b
91 Lars B. Petersen 119000 1d2
92 Dennis Kristensen 118000 1d
93 Henrik Bernth Larsen 109000 1d2
94 Jacob Søderberg 105000 1d
95 Andreas Zinonos 101000 1A
96 Kasper Sørensen 100000 1b
97 Thomas Grove 92000 1d2
98 Dennis Haubjerg 84000 1d
99 Thomas Holtzman 84000 1d2
100 Peter Hjermitslev 83000 1d
101 Torben Rasmussen 77000 1b
102 Fero Khang 72000 1d
103 Brian Thumann 71000 1b
104 LARS Broholm 56000 1c
105 Van Vuong Nguyễn 55000 1d2

 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk