Sự kiện poker trực tiếp

số đẹp hôm nay win2888 Casino Copenhagen, Giải đấu 60 người 21 & 22 tháng 3 năm 2019

Bài báo ảnh: Phòng khiêu vũ Casino - Casino Copenhagen

Casino Copenhagen sẽ trở lại với các giải đấu 60 người nổi tiếng của họ trong tuần 12 tới, trong đó vào thứ năm, một sự quở trách 300kr sẽ được chơi, và vào thứ Sáu, một giải đấu 600kr. Phổ biến cho cả hai giải đấu, điều này cũng khiến chúng trở nên phổ biến, là chúng được chơi đến cuối cùng, mỗi đêm. Xa hơn một chút trong bài viết bạn có thể xem thông tin giải đấu trên cả hai giải đấu.

Bài báo ảnh: - Phòng khiêu vũ sòng bạc

Thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019 - 300kr Rebuy trên thanh trên thanh

Bắt đầu -up - 19:00

Bắt đầu ngăn xếp - 3.000 chip

Cấp độ - 20 phút

Rebuy - 100kr cho 1.000 chip

Bổ sung trên 100kr cho 3.000 chip

Đăng ký muộn - Bốn cấp đầu tiên

Texas giữ lại không giới hạn với việc mua vào 300 kr. (3.000 trong chip). "Buy Over the Bar" của Re-Buy trong bốn cấp độ đầu tiên, điều đó có nghĩa là bạn có thể thực hiện tất cả các Buuys bạn muốn (bất kể bạn ngồi với bao nhiêu chip) của 100 kr cho 1.000 chip. Bổ trợ ngay sau cấp 4, 100 kr. (3.000 chip).


Thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019 - 600kr

Bắt đầu -up - 19:00

Bắt đầu ngăn xếp - 7.500 chip

Cấp độ - 20 phút

Đăng ký muộn - Bốn cấp đầu tiên

Tái nhập bốn cấp đầu tiên

Đăng ký trực tuyến tại Casino Copenhagen tại đây


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk