Sự kiện poker trực tiếp

soi cau lo mb Casino Marienlyst Saturday Six, 25.000kr GTD - 23 tháng 2 năm 2019

Casino Marienlyst ở Helsingør đã sẵn sàng vào thứ bảy tiếp theo cho chương trình, và ở đây, như mọi khi, có một giải thưởng được đảm bảo là 25.000 kr. Sự kiện này chỉ có giá 570kr để chơi, và sau đó có chỗ cho tổng cộng 60 người chơi. Bạn có thể xem thêm về sự kiện, tiếp tục trong bài viết.

Thứ bảy sáu - 25.000kr được đảm bảo

Ngày trò chơi - Thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019

Mua - 500+70kr

Bắt đầu ngăn xếp - 15.000 chip

Cấp độ - 4 trên 20 phút, sau đó 25 phút

Đăng ký muộn trong sòng bạc cho đến 7 giờ 19:30 và cơ hội cho những lời khiển trách không giới hạn (không có phí) cho đến khi nghỉ.

Đăng ký trực tuyến tại Casino Marienlyst trên trang tại đây


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk