Blog trực tiếp

tải game tiến lên Casino Munkebjerg Four Season Deep Tour Finale, 18-8-2019, từ 13:00

Chào mừng bạn đến với blog poker của 1stpoker.dk từ trận chung kết Deep Tour 2019, tại Casino Munkebjerg, Vejle.

Tại đây bạn sẽ có thể theo dõi các bản cập nhật cho đến khi người chiến thắng được tìm thấy bởi sự kiện. Đây là một blog trực tiếp thời gian thực, vì vậy trang tự cập nhật. 1Stpoker & Simon Hoffmann Petersen Sẽ cập nhật cho bạn ở đây trong blog cho đến khi người chiến thắng được tìm thấy. - Xem thêm về sự kiện trên trang tại đây


Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk