Danske Spil MPT 2019

thể lệ vòng loại world cup 2022 châu á Danske Spil MPT 2019, Cấu trúc poker sự kiện chính

Một số độc giả đã yêu cầu cấu trúc của Danske Spil MPT 2019, và bây giờ 1Stpoker đã tìm thấy điều này. Khi bạn đăng ký trực tuyến tại Casino Munkebjerg ở Vejle, cấu trúc "hôm nay" sẽ được đề cập tại sự kiện bạn muốn chơi cùng, nhưng bạn cũng có thể thấy nó ở đây trong bài viết.

Xa hơn nữa bạn có thể thấy DSMPT 2019, cấu trúc sự kiện chính.

Hình ảnh: Từ một sự kiện trước đó tại Casino Munkebjerg, Vejle

Casino Munkebjerg, Vejle - Danske Spil MPT 2019, Cấu trúc. Vì vậy, cho dù đó là sự kiện chính hay một sự kiện vệ tinh hoặc một sự kiện, chúng sẽ được mô tả trên trang đăng ký.

Sự kiện chính Ngày 1A + 1B + Ngày 2 & Ngày 3

#1 MPT sự kiện chính
Mua ngày 1 trong: 3.000dkk
Ngày 2 Mua trong: 10.200dkk
Ngày 1 Bắt đầu ngăn xếp: 30000
Ngày 2 Bắt đầu ngăn xếp: 110000
Mức độ   Mù nhỏ   Mù lớn   Ante  Phút 
1 25 50 Không có 40
2 50 100 Không có 40
3 75 150 Không có 40
Nghỉ 40 phút 40
4 100 200 200 40
5 150 300 300 40
6 200 400 400 40
Thời gian nghỉ 10 phút 10
7 300 600 600 40
số 8 400 800 800 40
9 500 1000 1000 40
Thời gian nghỉ 10 phút 10
10 600 1200 1200 40
11 800 1600 1600 40
12 1000 2000 2000 40
Thời gian nghỉ 10 phút 10
13 1200 2400 2400 40
14 1500 3000 3000 40
Chơi đến 110K AVG. - Kết thúc ngày 1A & 1B

Sự kiện chính Ngày 2

Ngày 2 Bắt đầu 12.00
10* 500 1000 1000 50
11* 600 1200 1200 50
Thời gian nghỉ 10 phút 10
12* 800 1600 1600 50
13* 1000 2000 2000 50
Thời gian nghỉ 10 phút 10
14 1200 2400 2400 50
15 1500 3000 3000 50
Nghỉ 40 phút 40
16 2000 4000 4000 50
17 2500 5000 5000 50
Thời gian nghỉ 10 phút 10
18 3000 6000 6000 50
19 4000 8000 8000 50
Kết thúc ngày 2
Ngày 3 Bắt đầu 13.00
18* 3000 6000 6000 50
19* 4000 8000 8000 50
Thời gian nghỉ 10 phút 10
20* 5000 10000 10000 50
21 6000 12000 12000 50
Thời gian nghỉ 10 phút 10
22 8000 16000 16000 50
23 10000 20000 20000 50
Nghỉ 40 phút 40
24 12000 24000 24000 50
25 15000 30000 30000 50
Thời gian nghỉ 10 phút 10
26 20000 40000 40000 50
27 25000 50000 50000 Đến 9
Kết thúc ngày 3
Bảng cuối cùng bắt đầu 15.00
26* 15000 30000 30000 50
27* 20000 40000 40000 50
Thời gian nghỉ 10 phút 10
28 25000 50000 50000 50
29 30000 60000 60000 50
Nghỉ 40 phút 40
30 40000 80000 80000 50
31 50000 100000 100000 50
Thời gian nghỉ 10 phút 10
32 60000 120000 120000 50
33 75000 150000 150000 50
Thời gian nghỉ 10 phút 10
34 100000 20000 20000 50
35 125000 250000 250000 50
36 150000 300000 300000 Để kết thúc

Danske Spil MPT 2019

Hãy đến Casino Munkebjerg ở đây và xem tất cả các sự kiện


 

Quay lại nút trên cùng
1stpoker.dk